Website Stichting Goed Ontmoet

Stichting Goed Ontmoet zet zich middels de gelijknamige voedselbank in voor huishoudens in West-Brabant, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en op of onder de armoedegrens leven. Met uitgiftepunten in zes gemeenten – Roosendaal, Halderberge, Steenbergen, Bergen op Zoom, Tholen en Woensdrecht – zet Stichting Goed Ontmoet zich al jaren in om klanten van voldoende eten te kunnen voorzien.

In het voorjaar van 2019 werd ik benaderd met de vraag of ik het beheer van de website van Goed Ontmoet op me wilde nemen. De toenmalige website was echter dermate onpraktisch opgezet, dat het beheer relatief viel tijd kostte. Daarbij kon de website ook visueel een opknapbeurt gebruiken.

In de maanden juli en augustus heb ik voor Stichting Goed Ontmoet een volledig nieuwe website gerealiseerd, die medio oktober gelanceerd is. De website is zo opgezet dat (potentiële) klanten van de voedselbank snel hun informatie kunnen vinden. Daarnaast hebben ook voor de stichting belangrijke onderwerpen als het steunen van de voedselbank en werven van vrijwilligers een prominente plek op de website gekregen.

www.goedontmoet.com

“Wij zijn als Voedselbank Goed Ontmoet heel blij met de nieuwe website die Rick in een zeer prettige samenwerking voor ons en met ons heeft gemaakt. Op basis van de informatie die wij onze doelgroep willen verschaffen bouwde Rick snel en adequaat een mooie en toegankelijke website. Bedankt dat je jezelf belangeloos voor dit goede doel hebt ingezet!”

Jack van Miert, bestuurslid Intake Stichting Goed Ontmoet